चरी लैजा संचार हामी भयौ बेघर बार

चरी लैजा संचार हामी भयौ बेघर बार
गरिब नेपाली को अति नै मार्मिक गीत |

[pam post_id=8086]